Randevu Alın

Gebelik Depresyonu ve Beslenme

Beslenme özellikleri gebelikte depresyonu arttıran faktörlerden birisidir.

Gebelik depresyonuna yatkınlığı artırdığı düşünülen bir diğer olası faktör gebelikteki beslenme düzenidir.
Beslenme, gebelikte ve depresyonda nörotransmitter geçişi için temel yapıyı sağlayarak hipotalamus-pitüiter-adrenal (HPA) eksenindeki işlevlerin düzenini sağlar.

Gebelikte B6 ve B12 vitamini, çinko, magnezyum gibi vitamin ve elementlerin yeterince alınmasının serotonin fonksiyonu üzerinde olumlu etki yaratarak depresyonu önlenmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Gebelik depresyonunu etkileyebileceği düşünülen bir diğer element ise omega-3’tür.
Çalışmalar, vücutta omega-3 yağ asiti düzeyinin düşüklüğünün gebelik boyunca ve doğumdan sonraki süreçte ortaya çıkan depresif belirtiler ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Omega-3 yağ asidinin serotonin işlevleri üzerindeki etkisinden dolayı antidepresan etki gösterebileceği belirtilmektedir. Doğum ile ilgili depresyonların tedavisi ve önlenmesine yönelik omega-3 yağ asidi kullanımı üzerine yapılan klinik çalışmalarda, omega-3 yağasidi kullananlarda kullanmayan gruba göre anlamlı düzeyde daha az depresif belirti görülmüştür.

Folik asit alımının gebelik depresyonunu azaltıcı etkisinin incelendiği 1276 gebe üzerinde yapılan bir çalışmada; folik asit alımının gebelik depresyonunu azaltıcı etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Araştırmacılar, beslenmenin gebelik depresyonuyla ilişkisinden söz edebilmek için beslenmenin çok boyutlu değerlendirilmesinin gerektiği ve bu konuda daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir.

Prof. Dr. M. Reha BAYAR
2016

Değişim ilk önce sizden başlar.

Değişim farkındalıkla başlar, eylemle devam eder; dünyanızı değiştirmek istiyorsanız harekete geçin.

Adınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon numaran
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
 • - Lütfen Seçiniz -
 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Manik Depresif Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Erişkin Asperger ve Otistik Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Şizofreni ve Paranoid Bozukluk
 • Uykusuzluk ve Uyku Bozuklukları
 • Yaşlılık Depresyonu ve Demans
- Lütfen Seçiniz -
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
"Değişim İlk Önce Sizden Başlar"
 • Adres:
  Halaskargazi Cad. Sema Apt. No:119 Kat:3 Daire: 6 Osmanbey / Şişli / İstanbul
 • Telefon:
  0212 230 44 04
 • E- posta:
  info@rehabayar.com

Sosyal Medyada Takip Edin

Copyright © 2016 Psikiyatrist Prof. Dr. Mahmut Reha BAYAR