Tedavi Alanları

Randevu Alın

A- ULUSLAR ARASI YAYIN ve ETKİNLİKLER

I- SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


 • Gülçin Benbir Şenel, Ömer Aydın, Ezgi Tanrıöver Aydın, Mahmut Reha Bayar, Derya Karadeniz. Paradoksal uykusuzlukta uyku yapısındaki ve uyku iğciklerindeki değişiklikler nöropsikiyatrik profille başa çıkabilme 18 Nisan 2021, Revize 1 Temmuz 2021, Kabul tarihi 21 Temmuz 2021, Online erişim tarihi 28 Temmuz 2021, Record’un Sürümü 6 Ağustos 2021.

 • Bayoğlu B., Karacetin G., Cengiz M., Demir T., Kocabaşoğlu N., Uysal O., Bayar R., Balcioğlu İ., “Panik Bozuklukta Serotonin-2a Reseptör Ve Catechol-O-Methyltransferase Polymorphisms” , NÖRO-PSİKOFARMAKOLOJİ VE BİYOLOJİK PSİKİYATRİDE İLERLEME, cilt.36, s.5-10, 2012
 • Bayoğlu B., Cengiz M., Karaçetin G., Uysal Ö., Kocabaşoğlu N., Bayar MR, Balcioğlu İ., “Angiotensin I-Converting Enzyme (Ace), But Not Not Angiotensin Ii Type I Reseptörünün Genetik Polimorfizmi ( Atr1), Panik Bozukluğunda Cinsiyete Özgü Bir Rolü Vardır.”, PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, vol.66, pp.130-7, 2012

 • Karaçetin G., Bayoğlu B., Cengiz M., Demir T., Kocabaşoğlu N., Uysal Ö., Bayar MR, Balcioğlu İ., “Panik Bozuklukta Serotonin-2a Reseptör Ve Catechol-O-Methyl Transferase Polymorphisms” , Prog Neuropsychopharmacol Biol Psikiyatri, cilt.36, s.5-10, 2012

 • Bayoğlu B., Cengiz M., Karacetin G., Uysal O., Kocabaşoğlu N., Bayar R., Balcıoğlu İ., “Genetic Polymorphism Of Angiotensin I-Converting Enzyme (Ace), But Not Not Angiotensin Ii Type I Reseptör (Atr1), Panik Bozukluğunda Cinsiyete Özgü Bir Rolü Vardır”, PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, cilt.66, s.130-137, 2012

 • Yüksel P, Alpay N, Babur C, Bayar R, Sarıbaş S, Karaköse AR, Aksoy C, Aslan M, Mehmetali S, Kılıç S, Balcıoğlu İ, Hamanca Ö, Dirican A. Kücükbasmacı O, Öner A, Mamal Torun M ve Kocazeybek B. Şizofreni etiyopatogenezinde latent toksoplazmozun rolü- kedi ile temasın risk factor veya göstergesi) Folia Parasitologica 57(2):121-128,2010

 • Bayar R, Poyraz BC, Aksoy-Poyraz C, Arıkan MK. Web tabanlı bir yaklaşım kullanarak akıl sağlığı profesyonellerinde akıl hastalıkları damgasını azaltma. Isr J Psikiyatri İle İlgili Bilim Cilt 46 No.3 (2009) 226-230

 • Bayar R, Emül M, Zerdali H, Salihoğlu T, Duran A, Uğur M, Keleş I. Şizofreni hastalarında elektrokonvülsif hastanesi sonrası elektrokardiyografik P dalga gemisi: Bir ön çalışma. J EKT. Cilt 25, Sayı 1, Mart 2009; 26-30

 • Karaçetin G, Bayar MR. Malign Katatoni, Tedaviye dirençli benzodiazepin, ancak elektrokonvülsif tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi: Olgu sunumu.Bullutin of Clinical Psychopharmacology 2009:19(Ek 1):S139-141

 • Emül M, Dalkıran M, Samim S, Bayar R, Balcıoğlu İ, Keles İ. The Effects of depresyon ve terapötik dozlarda venlafaksin kullanımının atriyal iletim üzerine etkisi. J Psychopharmacol Online First, 30 Mayıs 2008 tarihinde doi:10.1177/0269881108089590 adıyla yayınlandı

 • Gündüz A, Benbir G, Bayar R. Şizofreni hastasında postiktal katatoni ve elektrokonvülsif tedavi. EKT Dergisi. 24(2):166-167, Haziran 2008.

 • Savrun BM, Arıkan K, Uysal Ö, Çetin G, Poyraz BC, Aksoy C, Bayar MR. Ruh hastalarına yönelik tutumlarda cinsiyetin etkisi: Türk Üniversite Öğrencilerinin Anketi. Isr J Psiychiatry Relat SCİ Cilt 44 Sayı I (2007) 57-61

 • Arıkan K, Boutros NN, Bozhuyuk E, Poyraz BC, Savrun BM, Bayar R, Gündüz A, Karaali- Savrun F, Yaman M. Psikiyatrik bozukluklarda EEG reaktivite ile irkilme refleksinin reaktivite ile ilişkisi: Ön sonuçlar. Klinik EEG Neurosci. 2006 Temmuz;37(3):230-4

II- SCI kapsamında olmayan uluslararası hakemli dergiler


 • Turfaner N, Vannaker O, Bayar R, Islak C, Sipahioğlu F. Manik Epizod Olarak Tezahür Eden Ehlers-Danlos’un Bir Varyantı Cerrahpaşa Medical Reviev 2007;15(1) :45-48

III- Uluslararası bilimsel toplantıda yayınlanan alıntı yayınlanan posterler


 • Özmen M, Bayar R, Çoban AD, Eker E. Elderly Liaisons. Önceki Yönlendirmelerle Bir Analiz ve Karşılaştırma IPA 1998 Türkiye program kitabı s:46

 • Arıkan K, Bayar R, Çoban A. Kaotik Psikiyatrik Hastalarda Elektroensefalogram Amerikan Tıbbi EEG Derneği ve Amerikam Psikiyatrik Elektrofizyoloji Derneği Ortak Toplantısı 1998 Kanada

 • Bayar R, Kocabasoğlu N, Yargıc I, Sevim EM, Corapcıoğlu A. Şizofreni hastalarında haloperidol ve olanzapinin depresif belirtiler üzerindeki etkilerini değerlendiren çok merkezli bir çalışma. Avrupa Colle Nöropsikofarmakoloji Dergisi. 18. ECNP Kongresi Özeti. 15(3); 474, Amsterdam, 2005

 • Bayar R, Kocabasoğlu N, Benbir G. Obsesif Kompulsif Bozukluk. Tedaviye dirençli bir olgu sunumu. Avrupa Konsültasyon Liasione Psikiyatri Derneği 8. Yıllık Bilimsel Toplantısı. Ek Kitap. 143,İstanbul 2005

 • Bayar R, Benbir G, Osurmaktan Şikayet Eden Bir Hastada “Monosemptomatik Hipokodriyazis” veya “Monosymthomatik Psikoz”. Avrupa Konsültasyon Liasione Psikiyatri Derneği 8. Yıllık Bilimsel Toplantısı. Ek Kitap. 143-144, İstanbul 2005

 • Bayar MR, Kocabasoğlu N, Bozhuyuk E, Poyraz BC, Uysal O, Arıkan MK. Yaygın anksiyete bozukluğu ve irkilme tepkisi. Klinik EEG ve Nörobilim. Cilt 36(3):237, 2005 

 • Poyraz BC.Bozhüyük E, Bayar MR, Uysal Ö, Arıkan MK. Bilişsel aktivatörlerin Alzheimer Hastalığında irkilme tepkisi üzerindeki etkisi. Klinik EEG ve Nörobilim. Cilt 36(3):237, 2005

 • Poyraz BC.Bozhüyük E, Bayar MR, Uysal Ö, Arıkan MK. Panik bozukluğu ve irkilme tepkisi. Klinik EEG ve Nörobilim. Cilt 36(3):234, 2005

 • Bozhuyuk E, Poyraz BC, Bayar MR, Uysal Ö, Arıkan MK. Panik bozukluğu olan hastalarda imipraminin irkilme tepkisi üzerine etkisi. Klinik EEG ve Nörobilim. Cilt 36(3):235, 2005

 • Yuksel P, Kocazeybek B, Alpay N, Babur C, Bayar R, Karakose AR, Aksoy C, Aslan M, Mehmetali S, Kılıç S, Balcıoğlu I, Hamanca O, Küçükbasmacı O, Öner YA, Dirican A. Rol Oluşturma Şizofreni Etiyopatogenezinde Latent Toxoplasmosisi’nin Yeri. 13th ICID Özet Kitabı– Kuala Lumpur, Malezya – 19-22 Haziran 2008 Parazitoloji Oturumu

 • Cengiz M, Bayoğlu B, Kocabaşoğlu N, Bayar R, Karaçetin G, Balcıoğlu İ. Panik bozukluğunda Serotonin-2A reseptörü ve Katekol-O-metiltransferaz polimorfizmleri. 8. Balkan Buluşması İnsan Genetiği Özet Kitabı, s 60 Cavtat-Dubrovnic, Hırvatistan, 14-17 Mayıs 2009

B- ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

I- Kitap yazarlığı bölümü


 • Cerrahpaşa Psikiyatri Kitabı. Editör Prof. Dr. Ertaç İlkay, Yard. Editörler : Prof. Dr. Fevzi Samuk, Prof. Dr. Musa Tosun, Doç. Dr Mert Savrun. İstanbul Üniversitesi Basım Evi. 2002

  • a- Psikiyatrik Görüşme, Hasta Hekim İlişkileri, Psikiyatrik Muayene. Doç. Dr. Reha Bayar (121-136)
  • b- Kişilik Bozuklukları. Doç. Dr. (599-618)
 • Medikal Açıdan Stres ve Çareleri. Editör İbrahim Balcıoğlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Sürekli tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi no:47. Aksu Dağıtım Ltd. Şirketi. Aralık 2005

  • a-Stres ve Madde Bağımlılığı. Doç. Dr.Reha Bayar (201-5)
 • Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Editörler Prof.Dr. Müfit Uğur, Prof.Dr.İbrahim Balcıoğlu, Prof.Dr.Neşe Kocabaşoğlu. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Süreki, ıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 62. Cemre Ofset Mart 2008-12-03

  • a-Obsesif Kompulsif Bozukluk. Doç. Dr. Mesut Yavuz (185-192)
  • b-Alkol Bağımlılığı. Doç. Dr. Reha Bayar Mesut yavuz (221-230)
 • Bayar R, Premenstrüel Sendrom ve Anksiyete. Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve Şiddet, Editör Doç. Dr. Nesrin Dilbaz. Pozitif Matbaacılık, Ankara 2009, s:427-433

II- Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar


 • Doksat MK, Bayar R, Kökrek Z. Somatoform Ağrı Bozukluğu ve Vak’a örnekleri. Yeni Symposium 1992; 30(4): 53-62

 • Doksat MK, Bayar R, Kızıltan G. Beş Vak’a Sebebiyle Hiperekpleksi Sendromları. Nöropsikiyatri Arşivi 1993; 30 (1): 254-258

 • Bayar R, Doksat MK, Kızıltan G, Kızıltan M. Meige (Brueghel) Sendromu bir Tardif Distoni Vak’ası Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1993; 6 (1-2): 67-70

 • Arıkan MK, Bayar R, Mırsal H, Şuer T, Kökrek Z. Tedaviye Dirençli Depresyon Düşünen Adam 1994; 7 (3): 55-58

 • Doksat MK, Kızıltan G, Bayar R. Antipisikotiklerin Nisbeten Sık Rastlanan Yan Tesirleri ve Bunlarla Başa Çıkma Yöntemleri Yeni Symposium 1995; 33(1): 20-25

 • Oral G, Tanman Ç, Bayar R, İlkay E, Ziyalar. A. Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocuklar ve Uçucu Madde Bağımlılığı Yeni Symposium 1995; 33(2-3): 73-79

 • Doksat MK, Bayar R, Koçak P, Arıcı A. Monosemptomatik Hipokondriyazis Kavramı ve Bu Tanıyı Alan Vak’aların Klinik Özellikleri Yeni Symposium 1996; 34(3-4): 51-54

 • Bayar R. Doksat MK, Kocabaşoğlu N. Obsesif Kompulsif Bozuklukla Komorbid Kişilik Bozuklukları Yeni Symposium 1998; 36(3-4) : 69-71

 • Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal Fobi’yle Komorbid Kişilik Bozuklukları Yeni Symposium 1999; 37(1-2): 3-5

 • Kocabaşoğlu N, Konuk N, Öztürk S, Bayar R. Akut Faz Proteinleri, İmmünite ve Depresyon İlişkisi Üzerine Kontrollü Bir Çalışma Yeni Symposium 2000; 38 (3) : 83-87

 • Bayar R, Kocabaşoğlu N, Aksoy F. Baş Ağrısı Şikayeti İle Polikliniğe Başvuran Bir Grup Hastanın Tanısal Yönden Değerlendirilmesi Yeni Symposium 2000; 38 (4): 171-173

III- Ulusal bilimsel toplantılarda tam metni yayınlanan konuşma


 • Bayar R. Posttravmatik Stres Bozukluğu’nun Etyopatolojisinde Organik Fatörler ve Farmakolojik Tedavi. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri  2000 Edirne Tam metin kitabı  s:100-102. 

 • Bayar R. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Komorbidite. Cerrahpaşa Psikiyatri    Anksiyete Seminerleri I Editör Doç. Dr. Neşe Kocabaşoğlu , İstanbul, 2002. s:82-85.

 • Bayar R, Özdemir A. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ile Anksiyete İlişkileri Cerrahpaşa Psikiyatri Anksiyete Seminerleri III  Editör Prof Dr. Neşe Kocabaşoğlu İstanbul 2007s:36-45

IV- Ulusal bilimsel toplantılarda özeti yayınlanan konuşma


 •  Bayar R. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Epidemiyoloji. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2006 İstanbul. Kongre Kitabı s:107

V- Ulusal bilimsel toplantılarda metni veya özeti yayınlanan poster


 • Bayar R, Kocabaşoğlu N, Çam Belma, Gözükırmızı E. Kompleks Semptomatolojili  Parsiyel Nöbet Geçiren Hastaların Kişilik Özellikleri. XXII. Ulusal psikiyatri ve nöroloji Bilimleri Kongresi Bilimsel Kitabı. Ege Üniv Basımevi İzmir 1988: 255-259

 • Arıkan MK, Bayar R, Mırsal H, Kayhan S, Şuer T, Huseyin M. Bir Grup Klinik Hastasının Deskriptif Analizi. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:7

 • Arıkan MK, Bayar R, Mırsal H, Kayhan S, Şuer T, Huseyin M. Bir Grup Poliklinik Hastasının Deskriptif Analizi. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:7

 • Oral G, Tanman Ç, Bayar R, Özmen M, İlkay E. Ası ile intihar sonucu ölümlerin istatksel değerlendirilmesi. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:11

 • Kocabaşoğlu N, Özmen M, Bayar R, Balcıoğlu İ. Major depresyonda akut faz proteinleri. III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri 1994 s:20

 • Bayar R, Kocabaşoğlu N, Aksoy F. Baş ağrısı hastalarında psikiyatrik değerlendirme. III. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Serbest bildiri özet kitabı 1994 s:17

 • Kocabaşoğlu N, Bayar R, Adölesan bir populasyonda panik bozukluğunun psikososyal boyutunun incelenmesi. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı 1995 s:7

 • Bayar R, Kocabaşoğlu N. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan bir grup hastanın epidemiyolojik ve semptomatolojik açıdan incelenmesi. IV. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı 1995 s:7

 • Bayar R, Doksat MK, Koçak P, Arıcı A. Sosyal fobi tanısı almış bir grup hastanın semptomatolojik ve epidemiyolojik özellikleri. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:23 

 • Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal fobi ve panik bozukluğunda suisid düşüncesi, girişimi ve depresyon ilişkisi. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:24

 • Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal fobi ve panik bozukluğunda kaçıngan kişilik özellikleri Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:25

 • Bayar R, Doksat MK, Oral G. Sosyal fobi, panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozuklukta komorbidite. Anksiyete Bozukluklarında Son Gelişmeler Sempozyumu Bildiri özet Kitabı 1996 s:25  

 • Kocabaşoğlu N, Bayar R, Çoban AD, Uludüz D. Anksiyete Bozuklukları Polikliniğimizde izlenen 229 kayıtlı sosyodemografik özellikler ile tanıları, sağaltım özellikleri ve binişikliğin sağaltıma etkisi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı 2000 s:73 

 • Bayar R, Kocabaşoğlu N. Şizofrenik hastalarının depresif malikanesi üzerine haloperidol ve risperdon’un etkileri. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı 2002 s:147 

 • Turfaner N, Halaç M, Can G, Özçelik D, Benbir G, Bayar R. Kadınlarda kan-kurşun evi ile baskısı –anksiyete skorları ilişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet kitabı 2005 Erzurum. s: 221-222

VI- Ulusal bilimsel dergilerde Danışmanlık


 • Yeni Sempozyum Dergisi’nde Danışmanlık

 • Türkiye’de Psikiyatri Dergisi’nde Danışmanlık

C- ARAŞTIRMA PROJELERİ

 • Panik bozuklukluğu olan yönlendirmeler serotonin HT2A reseptör polimorfizmi ve COMT polimorfizmleri arasındaki ilişki. Proje Başvuru Tarihi : 22/01/2008 Proje Numarası : 2060. Araştırıcı.

 • Sanofi-Aventis. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda 100mg Düzundaki Saredudantin Etkinliğini, Güvenliğini ve Tolerabiletisini Değerlendirmek için, Essitalopramın Aktif Kontrol Olduğu, Sekiz Haftalık, Çokuluslu, Çokmerkezli, Randomize, Çift-Kör, Plasebo Kontrollü bir Çalışma. (Protokol No: EFC558). 2007. Araştırıcı

 • Bir ikinci nesil antipsikotik monoterapiden bir başka ikinci nesil antipsikotik monoterapiye değiştirme, değiştirme nedenleri ve klinik gidişatın değerlendirilmesi ile ilgili çok merkezli, prospektif, gözlemsel bir kayıt çalışması. Yıldız S (Direg_L_03381). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul Onayı: 23 Haziran 2008, karar no: 246. Araştırı

1. TEZ DANIŞMANLIK


 • Farmakoterapi Gören Şizofrenlerde Bilişsel Davranışçı Terapinin Terapötik Etkisi Yüksek Lisans Tezi Sezer SERT, tez çalışmaları Doç Dr. Reha Bayar İstanbul 2003 

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Konmuş Hastaların Nöropsikiyatrik Değerlendirilmesi ve Klinik Katılımcılara Göre Sınıflandırılmış OKB Alt Grupları Arasında Bilişsel İşlevlerin Karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi Dr. Armağan ÖZDEMİR, tez yanıtları Doç. Dr Reha Bayar İstanbul 2007

"Değişim İlk Önce Sizden Başlar"
 • Adres:
  Halaskargazi Cad. Sema Apt. No:119 Kat:3 Daire: 6 Osmanbey / Şişli / İstanbul
 • Telefon:
  0212 230 44 04
 • E- posta:
  info@rehabayar.com

Sosyal Medyada Takip Edin

Copyright © 2016 Psikiyatrist Prof. Dr. Mahmut Reha BAYAR