Randevu Alın

Demans (Bunama) Nedir?

Primer demansların yarısından fazlası Alzheimer Hastalığı demansıdır.

Demans kelimesi latince mens (zihin) kelimesinden türemiştir ve demans (demens) zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir.
Bir hastaya klinik olarak demans tanısının koyulabilmesi için birkaç temel özelliğin bir arada bulunması gerekmektedir. Demans tanısı için  gereken özelliklerinden biri hastanın bilişsel fonksiyonlarında önceye göre belirgin bir kaybın meydana gelmesidir. Demanslı hastaların zihinsel fonksiyonlarında sonradan oluşan bir bozulmada, kazanılmış zihinsel işlevlerin kaybı söz konusudur. Bu özelliği ile demans normal zihinsel işlevlerin zaten  kazanılmadığı zeka geriliği gibi gelişimsel bozukluklardan ayrılır.
Demans hastasında dikkat, hafıza, dil, görsel mekansal işlevler, yürütücü işlevler gibi kognitif zihinsel süreçlerin birinden fazlasında bozulma oluşur ve bu durum hastanın günlük yaşamsal aktivitelerinde belirgin bozulmaya neden olur.

Değişim ilk önce sizden başlar.

Değişim farkındalıkla başlar, eylemle devam eder; dünyanızı değiştirmek istiyorsanız harekete geçin.

Adınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon numaran
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
 • - Lütfen Seçiniz -
 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Manik Depresif Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Erişkin Asperger ve Otistik Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Şizofreni ve Paranoid Bozukluk
 • Uykusuzluk ve Uyku Bozuklukları
 • Yaşlılık Depresyonu ve Demans
- Lütfen Seçiniz -
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
"Değişim İlk Önce Sizden Başlar"
 • Adres:
  Halaskargazi Cad. Sema Apt. No:119 Kat:3 Daire: 6 Osmanbey / Şişli / İstanbul
 • Telefon:
  0212 230 44 04
 • E- posta:
  info@rehabayar.com

Sosyal Medyada Takip Edin

Copyright © 2016 Psikiyatrist Prof. Dr. Mahmut Reha BAYAR